2020


SV-Valiant sponsoren?


Dat kan, door uw vakantie- of internet-aankopen via SponsorKliks te beginnen.

Maandag 14 december: geen schermtrainingen t/m 19 januari 2021

Vanwege de Corona-lockdown zijn er tussen 14 december en 20 januari geen schermtrainingen mogelijk in Zwolle en ’t Harde. Voorshands hervatten we de trainingen weer vanaf vrijdag 22 januari.

Vrijdag 27 november Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 27 november houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van SV-Valiant in de Haerezaal van MFC Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH ’t Harde. Aanvang: 20:15 uur. Aangezien de belangstelling, door Corona, van de zijde van de ouders nihil is willen wij als bestuur in elk geval de volwassen leden de gelegenheid geven om de ALV fysiek bij te wonen. Op vrijdag 16 oktober jl. heeft iedereen hiervoor al de uitnodiging ontvangen, met de Agenda en de daarbij behorende documenten.

Jaarlijks bepalen we tijdens de ALV de koers van de vereniging en legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar en kunt u mee beslissen over de volgen koers. Tijdens de vorige ALV zijn eind 2019 een aantal ingrijpende beslissingen genomen inzake het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde administratieve bepalingen, welke door praktische omstandigheden en de Corona-perikelen tot op heden nog niet zijn gerealiseerd. Over de haalbaarheid/realisatie zal tijdens de ALV op 27 november nog nader worden afgestemd. 

Zaterdag 7 november bijdrage uit de actie RABO CLUB SUPPORT

Ook dit jaar hebben leden van Valiant – met een rekening bij Rabobank IJsseldelta – hun stem uitgebracht en heeft Valiant weer een leuk sponsorbedrag binnen gehaald: € 145,19. Helaas iets minder dan vorig jaar, maar dit jaar deden er weer meer verenigingen e.d. mee en iedereen heeft wel iets uit de prijzenpot gekregen. Dank voor uw stem!

Verlenging beperkende maatregelen i.v.m. Corona

Dinsdag 3 november: In verband met de verlenging van de beperkende maatregelen is er vanaf vandaag voor volwassenen op de dinsdag in Zwolle en op de vrijdag op ’t Harde een aangepaste conditietraining tussen 20:00 en 21:00 uur. Let op de app!

NB: de schermtrainingen voor de jeugd op de dinsdag en vrijdagavonden van 19:00 – 20:00 uur gaan voorlopig gewoon door!

Vrijdag 27 november: Algemene Ledenvergadering op ’t Harde

Op vrijdag 27 november staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van SV-Valiant gepland in de Haerezaal van MFC Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH ’t Harde. Aanvang: 20:15 uur. 

Hoewel de aanwezigheid de leden (of de ouders van) bij de ALV zeer op prijs wordt gesteld is het, in verband met de dan geldende Corona-bepalingen, nog niet duidelijk of de geplande bijeenkomst fysiek doorgang kan vinden. Op dit moment gaan wij nog uit van een maximale ledenbijeenkomst van 20 personen. 

Jaarlijks bepalen we tijdens de ALV de koers van de vereniging en legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar. Ook (ouders van) leden kunnen agendapunten/voorstellen indienen; deze dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vergadering schriftelijk (via de mail: secretaris@valiant.nl) bij de secretaris te zijn ingediend. In dit geval is de uiterste datum: vrijdag 30 oktober om 20:15 uur. 

Tijdens de vorige  ALV zijn op 01-11-2019 een aantal ingrijpende beslissingen genomen inzake het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde administratieve bepalingen, welke door praktische omstandigheden en de Corona-perikelen nog niet zijn gerealiseerd. Over de haalbaarheid/ realisatie zal tijdens de ALV op 27 november nog nader worden afgestemd.

Leden en ouders worden hierbij ook in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen in te dienen over het Voorlopig Verslag (van de vorige) Algemene Ledenvergadering d.d. 01-11-2019, welke hen via de mail is toegezonden. Deze vragen dienen eveneens uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vergadering schriftelijk (via de mail: secretaris@valiant.nl) bij de secretaris te zijn ingediend. In dit geval is de uiterste datum: vrijdag 30 oktober om 20:15 uur. Zonder schriftelijk (tijdig) ingediende vragen zal het verslag als hamerstuk tijdens de ALV definitief worden vastgesteld. 

In verband met de Corona-bepalingen zijn er slechts een beperkt aantal deelnemers aan de ALV mogelijk. Indien leden de ALV wensen bij te wonen, dan dienen zij zich schriftelijk (via mail: secretaris@valiant.nl) aan te melden vóór 30 oktober a.s. Uit het aantal ontvangen aanmeldingen zal het bestuur de eerste 17 aanmeldingen (ca. 50 % van het ledental) selecteren voor een plaats tijdens de ALV op 27 november. Uiterlijk 14 dagen voor de ALV ontvangen de tijdig aangemelde leden bericht of ze al dan niet kunnen deelnemen en ontvangen de geselecteerde deelnemers een herinnering met de Agenda en de benodigde financiële stukken, alsmede de wijze waarop we – gegeven de omstandigheden – kunnen vergaderen.

Donderdag 15 oktober: aangepaste bepalingen schermtrainingen.

Geachte (ere)leden, donateurs en ouders,

Volwassenen:

In verband met de jongste Corona-maatregelen  moeten we de training van de volwassenen (voorshands) opschorten tot in elk geval  30/10. Bestuur en trainers zullen op 28/10 nader overleggen over de wijze waarop de training voor volwassenen vanaf 30/10 dan wel doorgang kan vinden. De ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus zullen hiervoor bepalend zijn.

We zoeken nog naar corona-vrije trainingsmogelijkheden voor de volwassenen, maar op dit moment is dat niet goed realiseerbaar, gelet op de overige bepalingen die ook van kracht zijn.

Jeugd (jonger dan 18 jaar):

De trainingen voor de jeugd (tot en met 17 jaar) gaan gewoon door! Zie hiervoor ook de Agenda op onze website.

De jongeren (jonger dan 18 jaar), die doorgaans met de volwassenen trainen, kunnen gewoon naast de jeugd meetrainen/sparren.

Vrijdag 16 oktober is er van 19:00 – 20:00 uur schermtraining voor de jeugd t/m 17 jaar in MFC Aperloo, op ’t Harde.

Dinsdag 20 oktober is er weer schermtraining van 19:00 – 20:00 uur voor de jeugd t/m 17 jaar in Zwolle.

NB: in verband met de herfstvakantie is er vrijdag 23 oktober geen schermtraining op ’t Harde!

Voor beide locaties (Zwolle en ’t Harde) geldt:

 • Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Ouders mogen helaas niet bij de trainingen aanwezig zijn.

Maandag 5 oktober: start actie RABO CLUB SUPPORT

Op maandag 5 oktober is de Rabobank gestart met haar actie RABO CLUB SUPPORT. Ook SV-Valiant heeft zich hiervoor opgegeven, in de hoop weer zo’n mooi sponsorbedrag ( € 161,98)  te mogen ontvangen, net als vorig jaar.

Wat vragen wij van u? Indien u lid bent van de Rabobank IJsseldelta (Zwolle e/o) dan kunt u tussen 5 en 25 oktober uw stem uitbrengen op uw favoriete club of vereniging via de website van de Rabobank. 

Uiteraard hopen wij dat SV-Valiant uw voorkeur heeft. Elke stem brengt geld op, dus zijn wij met een heel klein (oud-)ledenbestand slechts een minimale deelnemer en heel afhankelijk van uw stem. 

U kunt ook familie of vrienden, die lid zijn van de Rabobank IJsseldelta, verzoeken om hun stem uit te brengen op SV-Valiant, dan krijgen we hopelijk nog meer geld voor de vereniging.

Stemt en steun ons door dit bericht door te geven!

Woensdag 30 september ondertekening Lokaal sportakkoord gemeente Elburg

Op woensdag 30 september was Valiant aanwezig bij de ondertekening van het Lokaal sportakkoord van en met de Gemeente Elburg.

Namens Valiant is het Lokaal sportakkoord medeondertekend en neemt Valiant o.a. deel aan een (sub) werkgroep met als doel “Op een laagdrempelige manier kinderen kennis te laten maken met sport – en beweegaanbieders uit de gemeente Elburg”.

Voor Valiant is dit de mogelijkheid om met andere sportaanbieders en o.a. scholen SV-Valiant op de gemeentelijke sportkaart te zetten. Door netwerken en scholen clinics aan te bieden kunnen we zo ook het schermen binnen Elburg/Oldebroek en ’t Harde promoten.

Zondag 27 september jureerde John, tijdens het NK-schermen, de finale Degen in Amsterdam. 

Op zondag 27 september jureerde onze trainer en erelid John Hartings, tijdens het NK-schermen in Amsterdam, de finale DEGEN. Tijdens een live stream van de KNAS konden de verrichtingen tijdens het NK live gevolgd worden: https://www.youtube.com/watch?v=Qwqnn0CVWF

Vrijdag 4 september: start schermtraining MFC Aperloo ’t Harde.

Op vrijdag 4 september starten we weer met de schermtraining in de sporthal van MFC Aperloo op ’t Harde.

In verband met Corona gelden wel de volgende bepalingen:

 • Bij binnenkomst verplicht handen desinfecteren.
 • Toiletvoorzieningen zijn in de accommodatie wel beschikbaar.
 • Douchevoorzieningen zijn hier wel beschikbaar voor max 4 personen gelijkertijd.
 • Kleedkamergebruik voor het omkleden is hier voor allen wel toegestaan, maar max 10 personen per kleedkamer.
 • Na afloop al het gebruikte materiaal desinfecteren.
 • Verplichte registratie (naam en telefoonnummer) van alle aanwezigen! Gegevens blijven 14 dagen bewaard.

NB:

Tijdens onderwijs, trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand van elkaar te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van het sporten houden mensen van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand van elkaar.

Trainers, begeleiders en bezoekers van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop is noodzakelijk contact, dat nodig is voor het kunnen uitoefenen van de sport.

Alle overige Corona-bepalingen blijven onverminderd van kracht!

De lestijden zijn ongewijzigd.

Dinsdag 1 september weer training in Gymzaal Beulakerwiede

Vanaf dinsdag 1 september mogen we in Zwolle weer met de schermtraining in Gymzaal Beulakerwiede.

Gebruikers dienen de volgende bepalingen in acht te nemen: Bij binnenkomst verplicht handen desinfecteren. Toiletvoorzieningen zijn in de accommodatie wel beschikbaar. Douchevoorzieningen zijn niet beschikbaar. Kleedkamergebruik voor het omkleden is voor sporters van 18 jaar en ouder niet toegestaan. In de accommodatie mogen maximaal 20 personen tegelijk aanwezig zijn. Denk aan de 1,5 meter afstand!

18 augustus Start schermtraining na de zomervakantie

SV-Valiant start de trainingen weer na de vakantieperiode. Hieronder vindt u de belangrijkste data voor uw agenda.

Dinsdag 18/8 START BUITEN-Schermtraining in Zwolle (alleen bij droog weer!) (denk aan ontsmetten!)

Dinsdag 25/8 BUITEN-Schermtraining in Zwolle (alleen bij droog weer!) (denk aan ontsmetten!)

September

Dinsdag 1/9 Reguliere schermtraining in Zwolle.

Vrijdag 4/9 START reguliere schermtraining op ’t Harde in de sporthal (denk aan ontsmetten bij binnenkomst!)

NB: alle leden kunnen al op 18/8 in Zwolle komen trainen/schermen.

Kijk op de website voor de juiste gegevens (locaties en data).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Laatse-toernooi-2019-2020-2-1024x687.jpg

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1260555-1024x768.jpg

Geachte leden en ouders,

SV-Valiant is met vakantie. Hieronder vindt u de belangrijkste data voor uw agenda.

Juli

van 4/7 t/m 16/8 Zomervakantie Zwolle (Noord)

van 18/7 t/m 30/8 Zomervakantie ’t Harde (Midden)

Augustus

Dinsdag 18/8 START Reguliere Schermtraining in Zwolle in de sporthal (denk aan ontsmetten bij binnenkomst!)

Dinsdag 25/8 Reguliere Schermtraining in Zwolle in de sporthal (denk aan ontsmetten bij binnenkomst!)

September

Dinsdag 1/9 Reguliere Schermtraining in Zwolle in de sporthal (denk aan ontsmetten bij binnenkomst!)

Vrijdag 4/9 START reguliere schermtraining op ’t Harde in de sporthal (denk aan ontsmetten bij binnenkomst!)

NB: alle leden kunnen al op 18/8 in Zwolle komen trainen/schermen.

Kijk op de website voor de juiste gegevens (locaties en data).

Trainers en bestuur van SV-Valiant wensen u en jullie een goede en bovenal sportieve vakantie toe! 

3 juli uitreiking Koninklijke onderscheiding aan John Hartings

Ridder John Hartings

Op vrijdag 3 juli vond de officiële uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan ons erelid John Hartings plaats in de tuin van Dat Bolwerck, aan de Zaadmark 112 te Zutphen. John werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hier poseert John trots met zijn gezin. Nu is John de derde in lijn van zijn familie die de Ridderorde mocht ontvangen. Zijn vader en zijn grootvader waren hem al voor gegaan!

Twee trotse Ridders naast elkaar: John Hartings en ons andere erelid Wim Speth, die al eerder zijn Ridderorde mocht ontvangen toen hij nog actief in militaire dienst was. De derde trainer van SV-Valiant die zijn Ridderorde mocht ontvangen was onze oprichter, de in 1993 overleden, maître Gerard Kraak.

23 juni schermtraining in de buitenlucht en met publiek

9 juni SV-Valiant hervat de schermtrainingen in Zwolle en op ’t Harde

Geachte leden en ouders,

SV-Valiant hervat de schermtrainingen!

9 juni SV-Valiant hervat de schermtrainingen in Zwolle en op ’t Harde

Geachte leden en ouders,

SV-Valiant hervat de schermtrainingen!

De indoor sportaccommodaties moeten nog steeds gesloten blijven, maar wij willen de schermtrainingen weer hervatten.

In verband met de slechte weersverwachting voor dit weekeinde starten we de trainingen weer op dinsdag 9 juni in Zwolle en op vrijdag 12 juni op ’t Harde, tot einde seizoen/begin van de respectievelijke schoolvakanties. Deze data zullen nog via de website bekend gesteld worden.

Tot en met 18 jaar mag er geschermd worden zonder de 1,5 m regel te hoeven handhaven. De schermers van 8 t/m 18 jaar schermen van 19:00 tot 20:00 uur op dinsdag buiten bij Gymzaal Beulakerwiede in Zwolle en op vrijdag op de parkeerplaats van MFC Aperloo, ‘t Harde.

Omdat er buiten getraind wordt, zijn wij afhankelijk van de weersomstandigheden. Via de mail (eerste keer en na verkregen toestemming later via de groeps-app) zal de maître uiterlijk een uur voor aanvang van de training aangeven of er geschermd kan worden of niet. Hou daarom bij twijfel voor de eerste keer de mail en de volgende keren de app in de gaten!

Er wordt redelijk strikt gecontroleerd op de 1,5 m regel. Zorg ervoor dat bij aankomst en vertrek zoveel mogelijk de 1,5 m regel gehandhaafd wordt. Ouders die willen blijven kijken, dienen 1,5 m afstand houden van elkaar. Op die manier voorkomen we boetes en kunnen we buiten blijven trainen. Er zal ontsmettingsmateriaal aanwezig zijn.

Om de schermers van veilig materieel te kunnen voorzien mogen de jeugdleden, voor zover ze (nog) niet over eigen materieel beschikken, schermkleding en maskers (in kosteloze bruikleen) mee naar huis nemen (uitgezonderd de wapens).

Het is de bedoeling dat de schermers die op dinsdag in Zwolle komen trainen, uiterlijk op de maandag voorafgaande voor 20:00 uur aangeven of ze wel of niet komen trainen. De eerste keer via de mail, vervolgens via de groeps-app. De schermers die vrijdags op ’t Harde willen komen trainen dienen dit uiterlijk de donderdag voorafgaande voor 20:00 uur aan te geven of ze wel of niet komen trainen.

Voor de volwassenen gelden dezelfde bepalingen, met dien verstande dat die trainingen op dinsdag en vrijdag van 20:00 tot 21:00 uur plaatsvinden en zij al dan niet deelname via de groeps-app kunnen melden. De volwassen dienen de 1,5 m afstand te allen tijde te waarborgen, we bieden een schermgerelateerde conditietraining aan en ook steken oefenen helaas mogen we geen partijen tegen elkaar schermen.

Tot 1 september geen schermtrainingen in Zwolle en op ’t Harde

Geachte leden en ouders,

De maatregelen i.v.m. het Corona-virus noodzaken ons om de schermtrainingen verder op te schorten tot 1 september.

Derhalve zullen er voorshands tot 1 september geen schermtrainingen mogelijk zijn in Zwolle en op ’t Harde.

Het bestuur van SV-Valiant rekent op uw begrip.

24 april Toekenning Koninklijke onderscheiding aan John Hartings

Geachte (ere en oud) leden, ouders en donateurs,

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, zoals dat formeel heet, om ons erelid en trainer John Hartings Koninklijk te onderscheiden en te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn grote verdiensten voor de nationale civiele en militaire schermsport. Op vrijdag 24 april om 11:05 uur heeft John Hartings dit bericht gehad, in een persoonlijk telefoongesprek met de burgemeester van Zutphen. In verband met de corona-perikelen zal de formele en feestelijke uitreiking in het gehele land pas op een later tijdstip dit jaar kunnen plaatsvinden. Wij zijn heel erg trots op “onze John”, die altijd voor Valiant klaar staat en heel veel voor de schermsport in het algemeen en voor Schermvereniging Valiant in het bijzonder betekend heeft. Door zijn enorme expertise, gepaard gaande met een natuurlijk charisma, weet hij zijn leerlingen voortdurend te inspireren en te motiveren. Voor de foto’s van Mieke en Renee klik hier

Klaus komt John feliciteren

Voorpagina-artikel Elburg Huis aan Huis, dinsdag 11 februari 2020

” ‘T HARDE – Schermvereniging Valiant op ’t Harde hield op 8 februari twee schermtoernooien in Sporthal MFC Aperloo. Het Best of Six-schermtoernooi voor de jeugd op floret en het Noord-Nederlands Schermtoernooi voor cadetten, junioren en volwassenen op alle wapens. Op de foto is Willem Sjoer in een snel en fel duel met Martin Broodbakker te zien. De Best of Six is een reeks jeugdschermtoernooien die wordt georganiseerd door zes noordelijke schermverenigingen. Het Noord-Nederlands Schermtoernooi is een toernooi voor de oudere schermers (19 jaar en ouder) voor dezelfde schermverenigingen, maar dan op zowel floret, degen als sabel.” (Foto: Dik Kuiper) https://www.huisaanhuiselburg.nl/reader/65093

8 februari 2020 Best of Six en Noord-Nederlands Schermtoernooi te ’t Harde

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1260429-1024x768.jpg

Op zaterdag 8 februari organiseerde onze schermvereniging onze editie van het Best of Six schermtoernooi voor de jeugd en ’s middags het Noord-Nederlands Schermtoernooi voor schermers vanaf 15 jaar op alle wapens. Aan het Best of Six toernooi namen van onze vereniging de volgende leden deel, bij de benjamins: Gijs, Martin en Sem, bij de cadetten: Celeste en Max. Aan het Noord-Nederlands Schermtoernooi deden op degen Thies Jan en Marius mee en op floret Martin en Willem. Het was weer een gezellige dag schermen met een goede deelname van de noordelijke verenigingen en uit Duitsland. Bij de benjamins werd Sem 2e, Gijs 5e en Martin 8e. Bij de cadetten werd Celeste 2e en Max 3e. Bij het NNST werd Thies Jan 9e en Marius 11e op degen, op floret werd Martin 2e en Willem 7e.

Voor de uitslagen van het BOS-toernooi: voor de kuikens en benjamins klik hier, voor de pupillen, cadetten en junioren hier.

Voor de uitslagen bij de volwassenen klik hier voor degen en hier voor floret.

Voor alle foto’s klik hier.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1260507-1024x768.jpg

De Best of Six zijn zes jeugdschermtoernooien die worden georganiseerd door zes noordelijke schermverenigingen waaronder SV-Valiant.

Uitslagen Best of Six:

Kuikens:

 1. Matthijs Akkerman (SKF Leeuwarden)
 2. Tim Wijnholds (SV Ter Apel)

Benjamins:

 1. Mai Lien Chan (SCN Groningen)
 2. Sem Kloosterman (SV Valiant)
 3. Alex Venhuizen (SKF Leeuwarden)

Pupillen:

 1. Dinand Mulder (Bras de Fer Meppel)
 2. Derk Bergman (SV Ter Apel)
 3. Xander Schonbrod (SV Valiant)

Cadetten:

 1. Luka Slagter (Bras de Fer Meppel)
 2. Celeste van Dijk (SV Valiant)
 3. Max Berends (SV Valiant)

Junioren:

 1. Herre Attema (zaal Toth Oudkerk)
 2. Jan Molling (STV Emden)
 3. Remco Post (zaal Toth Oudkerk)

Voor de uitslagen van het BOS-toernooi: voor de kuikens en benjamins klik hier, voor de pupillen, cadetten en junioren hier.

Het Noord-Nederlands Schermtoernooi is een schermtoernooi voor volwassenen vanaf 17 jaar en ouder op degen en floret.

Uitslagen NNST:

Floret:

 1. Cor Steging (SCN Groningen)
 2. Martin Broodbakker (SV Valiant)
 3. Herre Attema (zaal Toth Oudkerk)

Degen:

 1. Jan Jurjen van Buizen (Donar Groningen)
 2. Krzysztof Kusch (Donar Groningen)
 3. Gordon Päschke (STV Emden)

Voor de uitslagen bij de volwassenen klik hier voor degen en hier voor floret.

De Lokale Omroep Elburg maakte opnamen tijdens de wedstrijd. https://www.youtube.com/watch?v=FmPPiuIFfQs . In de uitzending werd Gerda Bosveld van SV-Valiant, zelf meervoudig Nederlands degenkampioen Veteranen, geïnterviewd. Voor de details en de uitnodiging voor het Noord-Nederlands Invitatie-schermtoernooi klik hier:

Voor alle foto’s klik hier.

KERSTVAKANTIE

Van 21 december t/m 5 januari zijn wij met Kerstvakantie. De eerste les/training in Zwolle is op dinsdag 7 januari; de eerste les/training op ’t Harde is op vrijdag 10 januari.